Tetapan yang perlu dibuat adalah seperti yang berikut:


1) Pertama anda perlu menambah jenis cuti .

2) Kedua anda perlu menetapkan kelayakan cuti .

3) Ketiga anda perlu proses cuti untuk staff di sini proses kelayakan cuti .


*Klik pada tulisan berwarna biru untuk langkah-langkah yang perlu dibuat.