Dalam OfficeCentral, anda boleh melihat senarai kelayakan cuti (Leave Entitlementanda, jumlah cuti, bilangan cuti yang telah digunakan dan bilangan cuti yang masih ada.

  1. Akses module Human Resources Management (HRMS), seterusnya, pergi kepada “Leaves”, "My Leaves" dan klik pada“My Entitlement”.
  2. Page ini akan memaparkan jenis-jenis cuti yang ada dan jumlah baki cuti anda yang masih ada.