Anda boleh menetapkan kumpulan peranan menggunakan tetapan yang ada didalam konfigurasi global ini. Kumpulan peranan ni bermaksud anda boleh menetapkan staff anda atau user yang lain daripada mengakses ke submodul-submodul yang lain. Sebagai contoh, anda mengehadkan staff anda untuk melihat gaji keseluruhan staf syarikat anda. Anda boleh menetapkannya disini.

Sila ke Global Configurations > Users > View List. Anda akan dapat melihat paparan seperti yang berikut:

Setelah menekan butang details, anda akan melihat paparan seperti dibawah:


Apabila anda menekan butang update roles, anda akan dapat melihat tetapan yang telah sedia ada di dalam sistem untuk admin dan staf. Sekiranya anda mahu mengubahnya, anda perlu menekan butang ‘MODIFY’ atau ‘MODIFY LEGACY’. Dibawah adalah paparan apabila anda menekan butang update roles.Anda dapat melihat paparan seperti berikut jika anda menekan butang ‘MODIFY LEGACY’.Pastikan anda menekan butang update roles setelah selesai mengubah suai role untuk staf anda. Sekiranya anda mahu mengubah role secara lebih terperinci, anda boleh menekan butang ‘MODIFY’. Berikut paparan yang akan dikeluarkan bila anda menekan butang ‘MODIFY”:Setelah anda mengubah had limit role untuk staf anda, anda perlu menekan butang modify sebagai simpan.