Konfigurasi Global

Bagaimana cara untuk menukar email atau kata laluan?
Anda pergi ke menu “Global Configuration”, pergi ke bahagian “Account” seperti gambar di bawah: Tekan butang Change Email atau Change pass...
Fri, 4 Jun, 2021 at 10:36 AM
Bagaimana cara menambah pengguna baru?
“User Assignments” bertujuan untuk menyambungkan pengguna dan pekerja yang berkaitan. Di modul ini juga anda boleh menambahkan pengguna baru.  Dengan...
Thu, 15 Nov, 2018 at 9:32 AM
Bagaimana untuk mengemaskini peranan pengguna dalam Konfigurasi Global?
Anda boleh menetapkan kumpulan peranan menggunakan tetapan yang ada didalam konfigurasi global ini. Kumpulan peranan ni bermaksud anda boleh menetapkan s...
Thu, 15 Nov, 2018 at 10:47 AM
Bagaimana untuk menetapkan profil syarikat dalam konfigurasi global?
Setelah selesai, anda pergi ke bahagian seterusnya iaitu Profil Syarikat. Anda perlu tekan submenu “Company Profile”. Anda akan dapat lihat paparan seper...
Thu, 15 Nov, 2018 at 10:50 AM
Bagaimana cara untuk menetapkan templat laporan dalam konfigurasi global?
Seterusnya, anda boleh menukar bentuk laporan yang dikeluarkan oleh sistem OfficeCentral untuk syarikat anda dalam submodul “Report Settings”. Harap makl...
Thu, 15 Nov, 2018 at 10:51 AM
Bagaimana untuk menyemak kredit lesen dalam konfigurasi global?
 “License Credit” merupakan lesen kredit yang digunakan untuk merekodkan jumlah lesen yang digunakan oleh syarikat anda. Satu lesen kredit akan digunakan...
Thu, 15 Nov, 2018 at 10:51 AM
Bagaimana untuk menambah anak syarikat dalam konfigurasi global?
Setelah selesai, anda pergi ke submenu seterusnya iaitu  “Group Monitoring”. Anda akan dapat lihat paparan seperti gambar di bawah. Group monitoring adal...
Thu, 15 Nov, 2018 at 10:53 AM
Bagaimana untuk menambah Lokasi dalam konfigurasi global?
Pergi ke “Settings” , tekan “Locations”.   Setelah tekan Locations, anda akan melihat paparan seperti yang berikut: Tekan butang "...
Thu, 15 Nov, 2018 at 10:55 AM
Bagaimana hendak menambah cuti umum?
“Public Holiday” adalah bertujuan untuk meletakkan apa-apa cuti yang diisytihar di dalam negara (cuti umum) yang diikuti oleh syarikat. Tidak semua syari...
Thu, 15 Nov, 2018 at 10:56 AM
Bagaimana hendak menambah cuti negeri?
Sila ke "Global Configurations", seterusnya ke "Settings", "State holidays" dan tekan "View List". Anda boleh me...
Thu, 15 Nov, 2018 at 10:57 AM