Seterusnya, anda boleh menukar bentuk laporan yang dikeluarkan oleh sistem OfficeCentral untuk syarikat anda dalam submodul “Report Settings”. Harap maklum bahawa semua laporan yang dikeluarkan oleh mana-mana pengguna OfficeCentral dalam akaun syarikat anda akan menggunakan bentuk laporan yang sama seperti yang telah anda tetapkan dalam submodul ini.

1.       Anda boleh mengubah templates mengikut kehendak syarikat anda  dengan menekan butang pada bawah template atau menggunakan format yang telah disediakan bagi setiap laporan.

2.       Seterusnya, tekan butang “Save” untuk memastikan sistem mengikut bentuk laporan yang dipilih.

3.       Contoh bentuk laporan adalah seperti berikut:


Setelah itu, sila tekan butang Save.