Setelah selesai, anda pergi ke submenu seterusnya iaitu  “Group Monitoring”. Anda akan dapat lihat paparan seperti gambar di bawah. Group monitoring adalah penting untuk memantau kumpulan syarikat  anda (seperti anak-anak syarikat) jika ada.Anda boleh menambah anak syarikat melalui cara berikut: