Pergi ke “Settings” , tekan “Locations”.  Setelah tekan Locations, anda akan melihat paparan seperti yang berikut:
Tekan butang "Add" untuk menambah Lokasi baru. Setelah tekan "Add" anda akan dapat melihat paparan seperti di bawah:Keterangan:

1
Masukkan nama syarikat atau cawangan baru anda.
2
Sila masukkan kod lokasi baru anda.
3
Masukkan kenyataan bagi syarikat itu.
4
Masukkan alamat syarikat anda.
5
Bagi fungsi “parent”, sekiranya cawangan yang baru ditambah adalah sub kepada mana-mana lokasi.
6
Pilih Negara syarikat anda beroperasi.
7
Pilih Negeri syarikat anda beroperasi.
8
Sila tanda hari cuti bagi syarikat.
9
Tandakan sekirannya syarikat anda mempunyai Carta Akaun sendiri
10
Tekan butang ini untuk dapatkan lokasi syarikat anda. Pastikan anda tekan butang ini di syarikat anda.
11
Apabila telah selesai, tekan butang “Submit” di bahagian kanan atas page.