“CONTACTS” adalah individu yang berada dalam hubungan yang berkaitan dengan “ACCOUNTS” anda. “CONTACTS” mungkin individu, mungkin kenalan tambahan selain daripada pelanggan.Seperti contoh, ‘CONTACT” adalah staff kepada ‘ACCOUNT’ dimana ‘ACCOUNT’ itu adalah sebuah syarikat.Anda boleh melihat gambar diatas apabila anda menekan ‘CONTACT’ dalam contact book. ‘VIEW LIST’ adalah untuk melihat senarai contact anda, ‘ADD NEW’ adalah untuk menambahkan contact baru dalam syarikat anda manakala ‘IMPORT’ adalah untuk mengimport data daripada fail luar ke dalam sistem.


1.    Anda boleh melihat gambar seperti dibawah selepas anda menekan butang 'CONTACT'.


Keterangan:

A
Tekan butang ini untuk menambah maklumat “CONTACT”.
B
Tekan butang ini untuk memadama mana-mana maklumat yang tidak digunakan.
C
Tekan butang ini untuk melihat butiran lanjut.
D
Tekan butang ini untuk mengedit maklumat “CONTACT”.


2.       Apabila anda memilih bahagian “VIEW LIST” dalam “CONTACTS”,anda boleh melihat senarai “CONTACTS” anda.Klik bahagian “ADD” untuk menambah senarai kenalan anda