1.       “ACCOUNTS” ialah syarikat (atau individu) yang mempunyai peluang jualan. Mereka mungkin pelanggan masa lalu, atau mereka juga mungkin bakal pelanggan anda.


2.       Semua “ACCOUNTS” adalah pelanggan anda. “ACCOUNTS” syarikat bergantung kepada perniagaan anda, “ACCOUNTS” juga boleh digunakan untuk merekod maklumat individu yang merupakan pembayar servis anda.


3.       Pilih bahagian “ CONTACT BOOK” dan klik “ACCOUNTS”dan tekan “VIEW LIST”

Apabila anda memilih bahagian “VIEW LIST”, anda dapat melihat senarai pelanggan dalam bahagian “ACCOUNTS”seperti dalam paparan di bawah:Keterangan:

1
Tekan untuk melihat senarai account anda
2
Tekan untuk melihat seramai mana account yang didaftarkan di bawah anda
3
Tekan butang ini untuk menambah maklumat “ACCOUNT”.
4
Tekan untuk mengimport account daripada file luar seperti excel ataupun tampal ke dalam sistem
5
Tekan untuk mengabungkan 2 ACCOUNTSKeterangan:

1
Sila masukkan nama akaun. Anda wajib memenuhkan maklumat yang bertanda *.
2
Sila pilih jenis akaun yang terlibat.
3
Sila masukkan nama salesperson yang berkait dengan account ini
4
Sila masukkan nombor pendaftaran account tersebut
5
Sila masukkan nombor tag yang terlibat.
6
Sila masukkan nombor GST account tersebut jika ada.
7
Sila masukkan tarikh bila GST dikenakan terhadap account itu.
8
Sila masukkan kawasan yang terlibat sekiranya account itu juga terlibat dengan modul distributor
9
Sila masukkan sekiranya account itu adalah senarai hitam ataupun tidak
10
Masukkan sekiranya account itu terlibat dengan status senarai hitam