Kategori “PRICEBOOK” adalah kategori produk atau perkhidmatan yang anda tawarkan kepada pelanggan anda.  Anda perlu menetapkan kategori yang bersesuaian dengan syarikat anda untuk menjadikan penggunaan sistem lebih efektif dan bersesuaian dengan polisi syarikat.


1.       Pergi ke bahagian “SETTINGS”

2.       Untuk melakukan ini, sila klik pada SETTINGS dan pilih “PRICEBOOK CATEGORIES”. Anda akan dapat melihat senarai kategori daftar harga seperti di bawah:
Keterangan:

A
Tekan butang ini untuk tambahkan kategori yang baru.
B
Tekan butang ini untuk mengemaskini data tersebut.
C
Tekan butang ini untuk memadamkan data ini. Walau bagaimanapun, harap maklum bahawa data tersebut hanya boleh dipadamkan sekiranya masih belum digunakan lagi. Sekiranya ia telah digunakan, ia tidak boleh dipadamkan.


Seterusnya, apabila anda  klik ADD NEW(A) untuk membuat kategori pricebook baru. Anda akan melihat paparan berikut:


1.   Anda boleh menentukan Name dan Description kategori yang baru.
Keterangan:

A
Masukkan nama kategori tersebut.
B
Masukkan maklumat berkenaan kategori tersebut.