Inventori adalah senarai bilangan barangan atau produk yang dijual oleh syarikat. Inventori perlu ditambah apabila ada pembelian yang baru dan sistem akan tolak bilangan dalam inventori secara automatik apabila terdapat sebarang pembelian ataupun “DELIVERY ORDER” yang dikeluarkan melalui sistem.


1.       Pilih bahagian “ INVENTORY” dalam Pricebook dalam CRM

2.       Sila klik butang “ADD” untuk menambah inventori yang baru. 3.         Selepas anda menekan butang Add New, anda akan lihat paparan seperti dibawah.Keterangan:

1
Sila pilih pricebook yang terlibat.
2
Sila pilih lokasi inventori samada HQ atau pun lokasi lain.
3
Sila nayatakan kuantiti barangan atau produk yang terlibat.
4
Sila nyatakan penerangan item.
5
Sila masukkan harga kos per unit.


4.         Tekan “SAVE” apabila anda selesai mengisi

5.         Tekan “ VIEW LIST” untuk anda melihat senarai inventori syarikat anda. Anda akan lihat paparan seperti dibawah: