1.       ORDER ACCEPTANCE” adalah sama dengan “PURCHASE ORDER di mana pelanggan boleh mendaftar pada “ORDER ACCEPTANCE” untuk menunjukkan bahawa mereka bersetuju dengan sebutharga yang telah dihantarkan dan ingin membuat pesanan. Anda boleh menambah “ORDER ACCEPTANCE” butiran barangan selepas anda klik butang "ADD NEW".
2.       Setelah anda menekan butang “ADD NEW”, anda akan lihat paparan seperti berikut.Keterangan:

A
Tekan butang ini untuk menambah penerimaan pesanan.
B
Untuk bahagian ini, nombor rujukan adalah automatik daripada sistem mengikut turutan. Anda boleh mengubah mengikut kesesuaian anda sendiri.
C
Anda perlu memilih nombor rujukan “QUOTATION” yang mana untuk membuat “ORDER ACCEPTANCE”.
D
Masukkan maklumat “PURCHACE ORDER” sekiranya ada.
E
Sila masukkan “ACCOUNT” untuk “ORDER ACCEPTANCE” ini.
F
Masukkan subjek penerimaan pesanan yang terlibat.
G
Masukkan tarikh dibuat.
H
Masukkan tarikh yang diperlukan.
I
Masukkan tarikh penghantaran sekiranya ada.
J
Pilih pekerja yang terlibat dengan “ORDER ACCEPTANCE” ini.
K
Pilih lokasi syarikat anda
L
Pilih projek jika berkaitan
M
Untuk bahagian ini, sila penuhkan maklumat berkenaan item penerimaan pesanan yang terlibat.
N
Masukkan jangka sekiranya ada berkaitan dengan penerimaan pesanan ini
O
Masukkan nota penerimaan pesanan ini.


Anda boleh memilih bahagian “VIEW LIST” untuk melihat senarai “ORDER ACCEPTANCE” anda.3.       Maklumat Tambahan:

      Details                  : Untuk melihat butiran Order Acceptance.

      Edit                        : Untuk mengubah suai maklumat Order Acceptance dan barangan.

     Delete                   : Untuk memadam Order Acceptance.

     Finalize                   : Untuk memuktamadkan Order Acceptance, yang bermaksud bahawa ini Order  Acceptance tidak boleh lagi diubahsuai.

    Generate              : Untuk menjana Delivery Order secara automatik berdasarkan maklumat