1.       Untuk mengakses module perakaunan, klik pada pautan Accounting dalam ikon-ikon modul di atas.

2.       Kemudian, pergi kepada submodul Chart of Accounts dan klik pada Chart of Accounts (Main). Paparan skrin akan muncul seperti berikut:3.       Kemudiannya, klik Start Accounting Period. Sebuah tetingkap baru akan muncul seperi skrin di bawah:4.       PIlih tarikh mula dan tamat “accounting period”. Tarikh ini adalah pada kebiasaannya sama dengan tarikh tempoh kewangan beraudit anda.

Nota: Tarikh tamat hanyalah jangkaan. Anda mungkin memerlukan lebih masa (dan boleh dilakukan) untuk melakukan sebarang perubahan sebelum menutup “Accounting Period” anda.