Perakaunan

Bagaimana untuk menetapkan tempoh perakaunan dalam accounting?
1.       Untuk mengakses module perakaunan, klik pada pautan Accounting dalam ikon-ikon modul di atas. 2.       Kemudian, pergi kepada submodul Chart of...
Thu, 15 Nov, 2018 at 5:29 PM
Bagaimana untuk menetapkan Chart of Account dalam Accounting secara import?
Untuk menetapkan tempoh perakaunan anda boleh rujuk kepada topic Menetapkan Tempoh Perakaunan (ACCOUNTING PERIOD). Tempoh perakaunan merupakan tempoh yang d...
Thu, 15 Nov, 2018 at 5:41 PM
Bagaimana untuk menambah header/detail chart of account dalam Accounting?
Menetapkan “Chart of Account” Secara Manual Jika anda telah mempunyai Chart of Account anda sendiri, anda boleh memasukkan data Chart of Accounts ...
Thu, 15 Nov, 2018 at 5:49 PM
Bagaimana untuk merekod transaksi pengeluaran invois dalam Accounting?
1) Sila ke menu Revenue ->Issue Invoices -> Add New. 2)  Sila pilih Customer (pelanggan) dan masukkan data-data yang diperlukan. 3) Ruang...
Thu, 15 Nov, 2018 at 5:52 PM
Bagaimana untuk merekodkan transaksi penerimaan bayaran dalam Accounting?
Untuk merekodkan bayaran yang diterima, anda harus menggunakan menu Receipts dalam modul perakaunan OfficeCentral. Nota: Fungsi Receipts boleh digunakan...
Thu, 15 Nov, 2018 at 5:55 PM
Issue Credit Note
#Untuk Received Credit Note, Cikpuan boleh pergi ke Accounting > Expenses > Received Invoices > Overall > search invoice yang mahu di Credit Not...
Thu, 7 Jan, 2021 at 9:16 AM
Bagaimana untuk merekodkan transaksi penerimaan invois dalam Accounting?
Apabila anda membuat pembelian untuk syarikat anda atau menerima bekalan, anda akan menerima invois daripada pembekal anda. Kemasukan data dalam Receive...
Thu, 15 Nov, 2018 at 6:00 PM
Bagaimana untuk merekodkan transaksi bayaran dalam Accounting?
Apabila kita memasukkan data untuk “Receive Invoice”, ia tidak bermakna kita akan membuat bayaran secara automatik. Oleh itu, untuk membuat bayaran, kita...
Fri, 16 Nov, 2018 at 9:30 AM
Bagaimana untuk merekodkan transaksi lain (other transaction) dalam Accounting?
Transaksi lain boleh dipanggil sebagai “Other Journal”. Transaksi-transaksi lain ini digunakan oleh pengguna untuk memasukkan data selain daripada fungsi...
Fri, 16 Nov, 2018 at 9:41 AM
Bagaimana untuk meluluskan transaksi dalam Accounting?
Selepas melaksanakan apa-apa transaksi, transaksi tersebut mestilah diluluskan oleh admin. Hanya transaksi yang diluluskan sahaja akan muncul dalam lapor...
Fri, 16 Nov, 2018 at 9:43 AM