Untuk menetapkan tempoh perakaunan anda boleh rujuk kepada topic Menetapkan Tempoh Perakaunan (ACCOUNTING PERIOD). Tempoh perakaunan merupakan tempoh yang ditetapkan oleh sebuah syarikat untuk tujuan audit. Anda boleh tekan kepada close period. Dan nanti anda akan setupkan accounting period yang baru.


Menetapkan Chart of Account secara IMPORT


“Chart of Account” anda juga boleh ditetapkan secara import. OfficeCentral akan mengimport Chart of Accounts yang telah digunapakai oleh anda jika ada. Berkemungkinan setiap syarikat telah menggunakan Chart of Accounts tersendiri dan mahukannya dimasukkan ke dalam OfficeCentral. Oleh itu, OfficeCentral membantu anda untuk mengimport Chart of Accounts yang telah anda gunakan.

1.       Klik pada Chart of Accounts (Overall) dalam submodule CHART OF ACCOUNTS.

2.       Klik pada SETUP ACCOUNT (DEFAULT)

3.       Klik Choose Setup dan pilih Import seperti paparan dibawah.
4.      Paparan dibawah akan keluar untuk anda memilih file (Choose File) anda untuk diimportkan. Pilih maklumat-maklumat yang betul  “column” dalam fail yang anda muat naik.Anda juga boleh memilih setup daripada office central. Anda hanya perlu pilih OfficeCentral Default(MY) setup di dalam list setup account.