Menetapkan “Chart of Account” Secara Manual


Jika anda telah mempunyai Chart of Account anda sendiri, anda boleh memasukkan data Chart of Accounts anda secara manual dalam modul Accounting OfficeCentral.

1.       Klik pada menu Chart of Accounts (Overall) dalam submodul CHART OF ACCOUNTS.

2.       Klik “+ ADD HEADER” untuk menambah akaun Header. Sila rujuk paparan di bawah:3.       Seterusnya, anda boleh memilih salah satu akaun Header tersebut dan tekan “+Add Header” untuk menambahkan akaun Header di bawah akaun Header tersebut atau tekan “+ADD DETAIL” untuk menambahkan akaun Detail di bawah Header tersebut dalam Chart of Account anda. Sila rujuk di paparan di halaman seterusnya.Tekan butang  "Add Header" untuk menambah akaun Header di bawah akaun Header yang telah dipilih.

Tekan butang "Add Details"  untuk menambah akaun Detail di bawah akaun Header yang telah dipilih.

Apabila and menekan tambah header atau details, anda akan lihat paparan sperti dibawah.1.       Masukkan nama Akaun Tersebut

2.       Pilih lokasi yang boleh melihat dan mengakses akaun ini.

3.       Tandakan “/” dalam kotak untuk jenis akaun ini

Seterusnya, anda perlu menekan butang submit untuk meyimpan header atau details yang telah anda buat