1) Sila ke menu Revenue ->Issue Invoices -> Add New.2)  Sila pilih Customer (pelanggan) dan masukkan data-data yang diperlukan.

3) Ruangan wajib: Issue To (Customer: Debtor Account [search for customer]), Invoice Number, Date Issued, Date Due, Subject dan juga butiran barangan yang anda jual untuk mereka.4) Jika anda ingin menambah barangan lagi, anda hanya perlu klik pautan +Add Item.

5) Ruangan tidak wajib: Address, GST Reg No, Contact Person

6) Paparan dibawah menunjukkan informasi bil anda (Click here to view billing information) dan jika anda ingin menambah butiran lagi, anda boleh masukkan dalam pautan tersebut.7) Apabila selesai memasukkan data, klik pada butang Submit di bahagian atas kanan skrin. Paparan yang kelihatan serupa akan ditunjukkan tetapi apabila anda scroll ke bawah, anda akan melihat ruangan baru iaitu Transaction Details yang mengandungi pemilihan akaun Debit dan juga Credit.8)    Sila pastikan Account yang dipilih ialah akaun yang tepat bagi tujuan Debit dan juga Credit.

9)    Sekiranya ada perubahan yang dibuat atau tiada perubahan, anda harus klik butang Submit.

10)  Pergi kepada menu “My Transaction/ My Location” untuk meluluskan transaksi tersebut. Hal ini kerana hanya transaksi yang diluluskan akan muncul dalam laporan perakaunan nanti.