Untuk merekodkan bayaran yang diterima, anda harus menggunakan menu Receipts dalam modul perakaunan OfficeCentral.

Nota: Fungsi Receipts boleh digunakan untuk transaksi tunai yang dibuat dengan pembekal anda. Maklumat GST akan direkodkan secara automatik.

1) Situasi 1: Menerima bayaran untuk Issued Invoice: Sila ke menu Revenue ->Issued Invoices. Pada barisan yang sama dengan invois berkaitan, klik pada pautan Receive Payment di tab Action.Di bawah adalah paparan selepas klik pautan Receive Payment dan anda hanya perlu mengemaskini butiran receipt.*Bahagian bawah sekali akan menunjukkan hubungan resit anda dengan invoice yang sama.


2) Situasi 2: Menerima bayaran tanpa Issued Invoice: Sila ke menu Revenue -> Receipts-> Add New dan paparan dibawah akan terus keluar untuk dipenuhkan.*Bahagian bawah sekali akan menunjukkan tiada hubungan resit anda dengan invoice kerana bayaran tanpa invoice.

3) Pilih akaun yang tepat untuk “Receive In” dan juga From.


4) Jika anda menerima bayaran melalui Situasi 1, tidak perlu untuk mengubah apa-apa dan anda hanya perlu penuhkan butiran lain yang perlu dipenuhkan.


5) Jika anda memilih Situasi 2, anda perlu memasukkan segala maklumat untuk trasaksi pembayaran yang telah dibuat termasuk juga butiran terperinci  barangan yang anda jual.


6) Ruangan wajib diisi(perlu ada butiran): Received In, Payment Method, Received From, Date Issue, Subject, Quantity, Item, Unit Price, Discount(if applicable) dan Tax Code(if applicable).


Apabila selesai memasukkan data, klik butang Submit pada bahagian atas, kanan laman tersebut. Paparan yang kelihatan serupa akan ditunjukkan tetapi apabila anda scroll ke bawah, anda akan melihat ruangan baru iaitu Transaction Details yang mengandungi pemilihan akaun Debit dan juga Credit.