Apabila kita memasukkan data untuk “Receive Invoice”, ia tidak bermakna kita akan membuat bayaran secara automatik. Oleh itu, untuk membuat bayaran, kita perlu menggunakan menu “Issue Payment”.


Nota: Fungsi Receive Payment boleh digunakan untuk transaksi tunai yang dibuat dengan pembekal anda. Maklumat GST akan direkodkan secara automatik.


1) Situasi 1: Membuat bayaran bagi Received Invoice: Sila ke menu Expenses ->Received Invoices. Pada barisan yang sama dengan invois berkaitan, klik Issue Payment pada tab Action.Di bawah adalah paparan selepas klik pautan Issue Payment dan anda hanya perlu mengemaskini butiran issue payment.2)  Situasi 2: Membuat bayaran tanpa invois: Sila ke menu Expenses ->Issued Payments ->Add New.3) Pilih akaun yang tepat untuk Issued From dan Issued To.

4) Jika anda membuat bayaran menggunakan Situasi 1, anda tidak perlu mengubah apa-apa dan anda hanya perlu penuhkan butiran lain yang perlu dipenuhkan.

5) Untuk Situasi 2, anda perlu memasukkan segala maklumat untuk trasaksi pembayaran yang telah dibuat termasuk juga butiran terperinci  barangan yang anda beli.

6) Ruangan wajib diisi(perlu ada butiran): Reference Number, Date Received, Issued From(your bank account), Issued To(Creditor’s Account), Payment Method, Subject, Quantity, Item, Unit Price, Discount(if applicable) dan Tax Code(if applicable).

7) Apabila selesai memasukkan data, klik butang Submit pada bahagian atas, kanan laman tersebut. Paparan yang kelihatan serupa akan ditunjukkan tetapi apabila anda scroll ke bawah, anda akan melihat ruangan baru iaitu Transaction Details yang mengandungi pemilihan akaun Debit dan juga Credit.8)  Pergi kepada menu “My Transaction/My Location” untuk meluluskan transaksi tersebut.