Dalam submodul Reports, anda boleh menjana laporan Journal Listing untuk Overall (gabungan semua lokasi) and Individual (satu lokasi sahaja). Admin for location hanya boleh melihat laporan bagi lokasinya sahaja­. Apabila anda klik pada menu Journal Listing dalam submodul Reports, skrin berikut akan dipaparkan:1.       Masukkan Start Date dan juga End Date.

2.       Klik butang Filter untuk menjana laporan.

3.       Klik pada butang Microsoft Excel untuk mengeksport fail laporan tersebut dan memuat turun dalam format Microsoft Excel.