Apabila pengguna ingin memproses GST untuk laporan dan penghantaran ke Jabatan Kastam Diraja Malaysia, sila pergi ke submodul GST Reports


1)       GST Reports -> GST 032)       Pilih tempoh cukai dan tekan butang “Process”Taxable Period
Pilih tempoh percukaian yang telah ditetapkan oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia kepada syarikat anda. Anda boleh rujuk kepada surat yang anda terima.


3)       Senarai GST-03 yang telah diproses adalah seperti berikut:Tekan butang “Details” untuk melihat maklumat GST-03 yang telah dijana. Anda boleh melihat paparan seperti di bawah:
4)       Finalize (Muktamad)Setelah anda berpuas hati dengan laporan GST-03 yang dikeluarkan, tekan butang “Finalize” untuk memuktamadkan GST-03 tersebut dan memastikan tiada sebarang perubahan yang dilakukan.