Cara-cara untuk tambah akaun debtor adalah seperti yang berikut:


1) Sila ke Revenue > Debtors > Add new. Setelah itu anda akan dapat melihat paparan seperti di bawah:Anda perlu memilih jenis akaun sama ada customer, supplier, competitor, distributor, integrator atau partner. Seterusnya, anda perlu memasukkan maklumat mereka. Anda harus memasukkan setiap maklumat bagi akaun penghutang anda supaya nanti memudahkan sebarang transaksi yang anda lakukan.Akhir sekali, anda perlu petakan akaun penghutang anda kepada lokasi dan juga Chart of Account dengan menandakan di petak yang disediakan. Untuk itu, anda perlu pilih daripada CoA yang telah disediakan dengan membuka senarai dalam CURRENT ASSETS dan pilih DEBTORS. Seterusnya tekan SUBMIT.