Ada 2 sebab mengapa perkara ini terjadi:


1) Pengguna tidak finalize invois di dalam CRM. Setelah finalize invois yang dikehendaki, pengguna boleh ke Menu Accounting > Transactions > Import Transaction > tekan Import invoices from CRM. Invois yang ingin diimport sepatutnya akan tersenarai dalam senarai invois yang belum diimport.


2) Sebab yang kedua adalah pengguna telah import resit bagi invois tersebut terlebih dahulu. Penyelesaian kepada masalah ini, pengguna perlu lakukan perkara seperti yang berikut:

    i) Reject resit tersebut

   ii) Import invois ke dalam Accounting

   iii) Import semula resit yang telah di reject.