Step untuk menambahkan designations yang baharu. Tekan add new pada designation seperti gambar dibawah:Paparan setelah anda menekan butang add new :1.       Sila masukkan nama jawatan baru yang ingin ditambah.

2.       Masukkan maklumat mengenai jawatan baru yang ingin ditambah.

3.       Apabila telah selesai, tekan butang “Save” di bahagian kanan atas page.

4.       Tekan butang “Back to List” untuk kembali ke senarai jawatan.            Anda akan dapat melihat paparan ini stelah menekan pada butang back to list. Ini adalah paparan senarai designations didalam syarikat anda


Tekan butang 'Add'  untuk tambahkan jawatan yang baru.
Tekan butang "edit" untuk mengemaskini data untuk jawatan tersebut.
Tekan butang "delete" untuk memadamkan jawatan tersebut. Walau bagaimanapun, harap maklum bahawa sesuatu jawatan hanya boleh dipadamkan sekiranya masih belum digunakan lagi. Sekiranya ia telah digunakan, ia tidak boleh dipadamkan.