Cara untuk menambah job classifications yang baharu. anda perlulah menekan pada butang add new didalam job classifications seperti gambar dibawah:setelah anda menekan pada butang add new, anda akan dapat melihat paparan seperti berikut:Anda hanya perlu memasukkan nama job classifications yang ada didakam syarikat anda. Selepas itu, step untuk menambah job classifications baharu sudah pun selesai.

*peringatan: anda perlu menekan pada butang save selepas selesai memasukkan nama designations