Resign “Resign” ini digunakan apabila pekerja tersebut berhenti. Tetapi ia masih akan ada dalam senarai pekerja dan senarai gaji.    
Deactivate    
“Deactivate” ini digunakan sekiranya ingin “memadam” nama pekerja tersebut dari sistem dan anda tidak akan nampak lagi nama pekerja tersebut dalam sistem ini. Walau bagaimanapun, data pekerja tersebut masih disimpan. Untuk mengakses data pekerja yang tidak aktif, anda boleh memilih “Inactive Only” dalam filter.
Suspend
“Suspend” ini digunakan sekiranya pekerja ini masih aktif dan anda hanya ingin menggantung pembayaran gaji. Pada kebiasaannya digunakan sekiranya pekerja ini mengambil cuti tanpa gaji dalam tempoh yang panjang.