Untuk membuat tetapan bagi Jurujual, tekan “Register” dan ia akan memaparkan skrin seperti di bawah:
Disini anda akan mewujudkan pengguna Jurujual yang baru untuk mengakses sistem Modul Pengedaran di dalam OfficeCentral. Jika Jurujual telahpun didaftar di modul HRMS, anda hanya perlu memilih staf Jurujual yang sedia ada. Tetapi, jika staf Jurujual anda belum didaftarkan, anda boleh memilih opsyen “New Staff”. Masukan maklumat yang berkaitan dan jangan lupa untuk minyimpan simpanan tetapan anda.