Pengedar ( Distributor)

Pengedar ( Distributor)

Bagaimana untuk membuat tetapan awal didalam modul pengedar?
Untuk membuat tetapan bagi module Distributor Management System, klik pada ikon “Distributor” dan pergi ke butang “Home” dan anda akan melihat paparan seper...
Wed, 7 Jun, 2017 at 10:22 AM
Bagaimana untuk menetapkan lokasi didalam modul distributor?
Lokasi adalah dimana kawasan jurujual anda melakukan aktiviti jualan mereka. Disini anda perlu memasukan maklumat lokasi atau kawasan yang berkenaan. Jika t...
Sat, 10 Jun, 2017 at 9:40 AM
Bagaimana untuk menetapkan jurujual?
Untuk membuat tetapan bagi Jurujual, tekan “Register” dan ia akan memaparkan skrin seperti di bawah: Disini anda akan mewujudkan pengguna Jurujua...
Sat, 10 Jun, 2017 at 9:41 AM
Bagaimana untuk menetapkan rakan kongsi didalam modul pengedar?
Rakan Kongsi ini juga bermaksud Penjual anda ataupun pengedar barangan anda. Mereka ini adalah orang-orang yang menjual semula produk yang anda terima darip...
Sat, 10 Jun, 2017 at 9:43 AM
Bagaimana untuk menetapkan pembekal?
Anda perlu mendaftar Pembekal anda terlebih dahulu. Cara untuk mendaftarnya adalah sama seperti mendaftar Rakan Kongsi. Ikuti langkah-langkah berikut untuk...
Sat, 10 Jun, 2017 at 9:43 AM
Bagaimana cara untuk menetapkan panggilan pelan didalam modul pengedar?
Dalam Panggilan Pelan, anda boleh membuat panggilan secara pukal tetapi anda perlu pastikan bahawa rakan-rakan kongsi telah ditugaskan untuk Jurujual yang b...
Sat, 10 Jun, 2017 at 9:46 AM
Bagaimana untuk menetapkan KPI didalam modul pengedar?
Untuk membuat tetapan KPI ini, ikuti langkah-langkah dibawah: Klik pada “Setup”. Untuk langkah seterusnya, anda perlu memasukan nilai “Target Sales...
Sat, 10 Jun, 2017 at 9:47 AM
Bagaimana untuk memaparkan kembali papan muka halaman pengedar?
Setelah anda membuat tetapan melalui kaedah “Wizard” seperti yang diterangkan pada topik 4.1 Konfigurasi, anda kemudiannya akan medapat paparan Papan Pemuka...
Sat, 10 Jun, 2017 at 9:49 AM
Bagaimana untuk menerima pesanan dari rakan kongsi didalam modul pengedar?
Mari kita bermula dengan pesanan dari rakan kongsi “Received Order From Partner”. Sila ikuti langkah dibawah: 1.  Klik pada ikon di papan pemuka; . 2....
Sat, 10 Jun, 2017 at 9:53 AM
Bagaimana untuk memuat turun penerimaan pesanan?
Ada 2 fungsi untuk muat turun perimaan pesanan dan pengguna dapat memilih format muat turun untuk beberapa maklumat yang hendak ditunjukkan dalam format mua...
Sat, 10 Jun, 2017 at 9:54 AM