Rakan Kongsi ini juga bermaksud Penjual anda ataupun pengedar barangan anda. Mereka ini adalah orang-orang yang menjual semula produk yang anda terima daripada pembekal anda kepada pengguna akhir.

Ikuti langkah-langkah berikut untuk menambah Rakan Kongsi:

  • Klik pada “Register”.


  • Masukan sekurang-kurangnya satu Rakan Kongsi anda. Jangan lupa untuk memasukkan Penjual anda yang bertanggunjawab menjaga akaun bagi Rakan Kongsi anda. Pastikan maklumat yang dimasukan adalah betul. Setelah selesai, pastikan anda klik pada butang “Submit”.