Anda perlu mendaftar Pembekal anda terlebih dahulu. Cara untuk mendaftarnya adalah sama seperti mendaftar Rakan Kongsi.

Ikuti langkah-langkah berikut untuk mendaftar Pembekal:

  • Klik pada “Register”.


  • Masukan sekurang-kurangnya satu maklumat Pembekal anda. Pastikan maklumat yang dimasukan adalah betul. Setelah selesai, pastikan anda klik pada butang “Submit”.