Setelah anda membuat tetapan melalui kaedah “Wizard” seperti yang diterangkan pada topik 4.1 Konfigurasi, anda kemudiannya akan medapat paparan Papan Pemuka seperti dibawah.


Untuk memaparkan papan pemuka:

 • Klik pada “Distributor Module” -> “Home”.
 • Disini anda boleh membuat lapan jenis pemprosesan iaitu:
  • Tetatapan
  • Menerima Pesanan dari Rakan Kongsi
  • Muat turun penerimaan pesanan
  • Menyemak inbois yang belum dibayar
  • Menyemak Pesanan Penghantaran
  • Menerima pembayaran dari Rakan Kongsi
  • Membeli stok dari pembekal
  • Melaraskan kuantiti stok