Jika pengguna OfficeCentral ingin memuatnaik rekod buku harga atau "pricebook" ke dalam Modul "Customer Relationship Management", sila ikuti langkah-langkah dibawah;


1. Klik pada Pricebook>Pricebook>Import2. Sila lengkapkan semua rekod harga produk dan perkhidmatan anda menggunakan format dan ikuti format yang disediakan. Muatturun contoh format excel .3. Berikut merupakan panduan mengisi excel tersebut;


Category Name (Nama Kategori) Masukkan kategori kepada produk dan perkhidmatan.
Product Code (Kod Produk) Masukkan kod bagi setiap barangan. Pastikan kod yang berbeza untuk setiap barangan atau produk. 
Product Name (Nama Produk) Nama Produk atau Servis yang ditawarkan.    
Product Description (Keterangan Produk) Keterangan lengkap produk yang seperti dalam katolog barangan.
Barcode (Barkod) Masukkan barkod jika item barangan mempunyai barkod.
Unit Unit adalah panggilan untuk 1 unit barangan tersebut (Contoh: kilogram, helai, unit, pasang. dsb)
Cost Price per Unit (Kos/Unit) Masukkan kos permulaan untuk 1 unit (jika ada) dalam titik perpuluhan.
Price per Unit (Harga/Unit) Masukkan harga jualan untuk 1 unit. Harga tersebut akan dipaparkan di semua Modul dalam titik perpuluhan.
Commission Percentage (Komision %) Sila letakkan angka 0.00
is Available ( Didapati/Tidak) Letakkan angka "1" jika terdapat dalam senarai jualan anda, jika sudah tidak tersenarai dalam jualan/ tidak dijual, letakkan angka "0"
is Unlimited (Terhad/Tidak) Jika produk jualan adalah barangan, letakkan angka "1". Jika produk adalah servis, sila letakkan angka "0".
Stock Balance (Baki Stok) Masukkan baki stok untuk "limited stock" yang kini terdapat dalam simpanan.
Supply Tax Code (Cukai Output/Output Tax) Masukkan kod Cukai GST Jualan (Contoh: SR)
Purchase Tax Code (Cukai Input/Input Tax) Masukkan kod Cukai GST Belian (Contoh: TX)


* Pastikan kesemua ruangan (column) diisi dengan maklumat atau kod yang sesuai. Jika tidak, excel anda tidak dapat dimuatnaik kedalam sistem.