- Cara untuk menambah lokasi adalah tekan butang Locations > Add New > Add


 


Kemudian, masukkan maklumat yang diperlukan