Setting

Bagaimanakah cara untuk menambah lokasi ?
- Cara untuk menambah lokasi adalah tekan butang Locations > Add New > Add   - Kemudian, masukkan maklumat yang diperlukan
Tue, 22 Jan, 2019 at 10:01 AM
Bagaimanakah cara untuk memadam lokasi ?
- Untuk memadam lokasi, klik Location > Delete > OK
Fri, 18 Jan, 2019 at 3:06 PM
Bagaimanakah untuk menambah bank dalam sistem MySedeqah?
- Cara untuk menambah bank adalah klik Bank > Add New > Add - Kemudian masukkan maklumat yang diperlukan berkaitan dengan bank
Tue, 22 Jan, 2019 at 12:25 PM
Bagaimanakah cara untuk memadam Bank ?
- Cara untuk memadam bank adalah klik Bank > Delete > OK
Tue, 22 Jan, 2019 at 12:25 PM
Bagaimanakah cara untuk menetapkan Lead Source ?
- Cara untuk menetapkan Lead Source adalah klik Lead Source > Add New > Add - Kemudian, masukkan maklumat yang diperlukan bagi Lead Source  ...
Tue, 22 Jan, 2019 at 12:02 PM
Bagaimanakah cara untuk memadam Lead Source ?
- Cara untuk memadam Lead Source adalah klik Lead Source > Delete > OK
Fri, 18 Jan, 2019 at 3:33 PM
Bagaimanakah cara untuk menambah Donation Source ?
- Cara untuk menambah donation source adalah klik Donation Source > Add New > Submit - Kemudian masukkan maklumat yang berkaitan Donation Sou...
Fri, 18 Jan, 2019 at 3:40 PM
Bagaimanakah cara untuk memadam Donation Source ?
- Cara untuk memadam Donation Source adalah klik Donation > Delete > OK
Fri, 18 Jan, 2019 at 3:49 PM
Bagaimanakah cara untuk menambah Donor Classifications ?
- Cara untuk menambah donor classification adalah klik Donor Classifications > Add New > Add   - Kemudian masukkan maklumat yang diperlukan be...
Fri, 18 Jan, 2019 at 3:57 PM
Bagaimanakah cara untuk memadam Donor Classifications ?
- Cara untuk memadam donation classifications adalah klik Donor Classifications > Delete > OK
Tue, 22 Jan, 2019 at 5:28 PM