- Cara untuk menetapkan Lead Source adalah klik Lead Source > Add New > AddKemudian, masukkan maklumat yang diperlukan bagi Lead Source