- Cara untuk menambah donation source adalah klik Donation Source > Add New > Submit- Kemudian masukkan maklumat yang berkaitan Donation Source