- Cara untuk edit seasonal campaigns adalah klik Seasonal Campaigns > Edit > Save

Kemudian, masukkan maklumat yang diperlukan berkaitan dengan seasonal campaigns