Campaigns Type

Bagaimanakah cara untuk menambah Long Term Campaigns ?
- Cara untuk menambah Long Term Campaigns adalah klik Long Term Campaigns > Add New > Submit - Kemudian masukkan maklumat yang berkaitan den...
Tue, 22 Jan, 2019 at 12:42 PM
Bagaimanakah cara untuk Inaktif dan Aktif Long Term Campaigns ?
- Cara untuk Inaktif Long Term Campaigns adalah klik Long Term Campaigns > Active  - Manakala untuk Aktif Long Term Campaigns adalah klik Long ...
Tue, 22 Jan, 2019 at 12:43 PM
Bagaimanakah cara untuk edit Long Term Campaigns ?
- Cara untuk edit Long Term Campaigns adalah klik Long Term Campaigns > Edit > Save - Kemudian masukkan maklumat yang diperlukan berkaitan...
Fri, 18 Jan, 2019 at 5:11 PM
Bagaimanakah cara untuk memadam Long Term Campaigns ?
- Cara untuk memadam Long Term Campaigns adalah klik Long Term Campaigns > Delete > OK
Tue, 22 Jan, 2019 at 12:47 PM
Bagaimanakah cara untuk menambah Seasonal Campaigns ?
- Cara untuk menambah Seasonal Campaigns adalah klik Seasonal Campaigns > Add New > Submit - Kemudian masukkan maklumat yang diperlukan berka...
Fri, 18 Jan, 2019 at 5:18 PM
Bagaimanakah cara untuk edit Seasonal Campaigns ?
- Cara untuk edit seasonal campaigns adalah klik Seasonal Campaigns > Edit > Save - Kemudian, masukkan maklumat yang diperlukan berkaitan dengan seas...
Fri, 18 Jan, 2019 at 5:20 PM
Bagaimanakah cara untuk memadam Seasonal Campaigns ?
- Cara untuk memadam seasonal campaigns adalah klik Seasonal Campaigns > Delete > OK
Fri, 18 Jan, 2019 at 5:23 PM