- Untuk menambah Leads klik Leads > Add New > Submit

- Kemudian masukkan maklumat yang diperlukan berkaitan dengan Leads