Account

Bagaimanakah cara untuk menambah Leads ?
- Untuk menambah Leads klik Leads > Add New > Submit - Kemudian masukkan maklumat yang diperlukan berkaitan dengan Leads
Sat, 19 Jan, 2019 at 8:39 AM
Bagaimanakah cara untuk menambah Donors ?
- Cara untuk menambah donors adalah klik Donors > Add New - Kemudian, pilih kategori donors yang berkaitan sama ada Individual, Organization ata...
Tue, 22 Jan, 2019 at 12:53 PM
Bagaimanakah cara untuk edit Donors ?
- Untuk edit Donors, klik Donor > Donor's Name > Edit > Save - Kemudian edit maklumat yang berkaitan
Sat, 19 Jan, 2019 at 10:46 AM
Bagaimanakah cara untuk memadam Donors ?
- Untuk memadam Donors, klik Donors > Delete > OK
Sat, 19 Jan, 2019 at 10:48 AM
Bagaimanakah cara untuk menambah Donations ?
- Untuk menambah donations, klik Donations > Add New > Submit   - Kemudian, masukkan maklumat yang diperlukan berkaitan dengan Donation
Sat, 19 Jan, 2019 at 10:51 AM
Bagaimanakah cara untuk move donations ?
- Untuk move donations, klik Donations > Choose Donor's Name > Move - Kemudian pilih campaign baru yang ingin move
Tue, 22 Jan, 2019 at 12:56 PM
Bagaimanakah cara untuk edit Donations ?
- Untuk edit donations klik Donations > Action > Edit - Kemudian edit maklumat yang berkaitan
Sat, 19 Jan, 2019 at 11:26 AM
Bagaimanakah cara untuk memadam Donations (Long Term Campaigns) ?
- Untuk memadam donations untuk Long Term Campaign klik Donations > Delete > OK
Sat, 19 Jan, 2019 at 11:29 AM
Bagaimanakah cara untuk memadam Donations (Seasonal Campaign) ?
- Untuk memadam donations Seasonal Campaign, klik Donations > Delete > OK
Tue, 22 Jan, 2019 at 12:59 PM