- Untuk edit Donors, klik Donor > Donor's Name > Edit > Save- Kemudian edit maklumat yang berkaitan