- Untuk menambah donations, klik Donations > Add New > Submit

 


- Kemudian, masukkan maklumat yang diperlukan berkaitan dengan Donation