OfficeCentral tidak menyediakan kursus edit secara pukal. Tetapi anda dapat mengubah maklumat data yang dipilih dengan menekan button "Edit" di sebelah kanan. Rujuk gambar di bawah: