1) Jika terdapat invoice, cikpuan boleh create terlebih dahulu invoice tersebut dan selepas itu generate receipt. 
Pada bahagian Accounting > Revenues > Issued Invoice > Overall > Add


2) Jika pembayaran tersebut berbentuk cash, Cikpuan boleh generate terus receipt pada bahagian cash sales seperti yang dihighlightkan dibawah.