Jawapan: Anda dapat menggunakan pengisian secara manual kerana dari situ pengguna dapat mengetahui setiap langkah dan lokasi ketika melakukan apa-apa tindakan, Jika pengguna menggunakan onboarding, itu dapat membantu pengguna menjimatkan waktu untuk menyiapkan modul.


Untuk maklumat lebih lanjut, anda boleh merujuk panduanpengguna ini dan pautan latihan video untuk Perolehan modul seperti yang dilampirkan di bawah:


Video Training Link : https://youtu.be/1b3pQUVmowY