Jawapan: Untuk makluman anda, perolehan modul di OfficeCentral tidak dapat mengimport invois lama. Pengguna mesti membuat Pesanan Pembelian terlebih dahulu untuk menghasilkan invois dalam modul Perolehan.


Untuk maklumat lebih lanjut, anda boleh merujuk panduan pengguna ini dan menghubungkan latihan video untuk Perolehan modul seperti yang dilampirkan di bawah:Pautan Latihan Video: https://youtu.be/1b3pQUVmowY