Jawapan: Untuk maklumat anda, tidak ada kemas kini automatik secara langsung ke Modul Perakaunan dan Modul Buku Harga. Dalam modul Perolehan, terdapat "Receive Invoice" yang pengguna dapat memasukkan invois dari pembekal. Sekiranya pengguna ingin mengimport 'Invoice Yang Diterima' ini ke Modul Perakaunan, pengguna boleh pergi ke Perakaunan >> Transaksi >> Import dari modul lain >> Faktur yang Diterima Perolehan. Rujuk gambar di bawah: