>untuk import attendances, go to "Attendances", >"Overall", >"Import Attendances (Excel)".


> kemudian anda akan lihat paparan seperti berikut:


> Sekiranya anda menggunakan peranti lain yang dapat menghasilkan log kehadiran menggunakan excel / csv, anda hanya boleh mengimport fail excel ke OfficeCentral dengan menggunakan fungsi import. Klik pautan "this" di "Sila muat naik fail kehadiran dengan format ini" seperti di atas untuk memuat turun format yang betul.

> Pilih zon waktu yang betul untuk syarikat anda (yang kehadiran Anda saat ini mengimpor), pilih baris di mana data bermula dan klik "Pilih Fail" untuk memuat naik fail Excel. Pastikan fail excel anda mengikut format yang betul dalam pautan yang diberikan di atas.

> Setelah selesai diisi, klik "Import".