Untuk sub modul ini, ia membolehkan anda melihat semua transaksi rangkaian anda. Untuk melihat, ikuti langkah-langkah seperti berikut: -

  1. Pergi ke "Portal Pelanggan". 
  2. Kemudian di "Rangkaian Saya" , anda akan melihat dua pilihan seperti di bawah: -

         

Penerangan:

1.0

Klik butang ini "Rangkaian Saya " untuk melihat ejen anda berada di bawah anda.

2.0

Kembangkan butang ini "Pampasan Rangkaian Saya" untuk melihat transaksi anda.


1.0 Apabila anda memilih "Rangkaian Saya ", anda akan melihat semua senarai pesanan yang anda buat seperti gambar berikut.

 

Penerangan:

1

Ia akan menunjukkan "URL Pengantar Anda" untuk memperkenalkan ejen lain untuk bergabung dengan anda dengan meminta mereka mendaftar menggunakan URL ini.

2

Ini akan menunjukkan "Perkenalan Langsung" yang menunjukkan perkenalan langsung anda. 

3

Ini akan menunjukkan "Pelanggan Langsung" yang menunjukkan kepada pelanggan langsung anda bahawa pesanan dari anda.