OfficeCentral Portal Pelanggan

Papan Pemuka
Untuk sub modul ini, ia membolehkan anda melihat semua papan pemuka anda. Untuk melihat, ikuti langkah-langkah seperti berikut: - Pergi ke https://v2.offi...
Wed, 22 Sep, 2021 at 9:56 AM
Sub-modul portal pelanggan
Untuk sub modul ini, ia membolehkan anda melihat semua transaksi sejarah anda. Untuk melihat, ikuti langkah-langkah seperti berikut: - Pergi ke "Port...
Wed, 22 Sep, 2021 at 10:03 AM
Rangkaian Saya
Untuk sub modul ini, ia membolehkan anda melihat semua transaksi rangkaian anda. Untuk melihat, ikuti langkah-langkah seperti berikut: - Pergi ke "Po...
Wed, 22 Sep, 2021 at 10:06 AM
Cara melihat pesanan
Untuk sub modul ini, ia membolehkan anda melihat semua transaksi sejarah anda. Untuk melihat, ikuti langkah-langkah seperti berikut: - Pergi ke "Port...
Wed, 22 Sep, 2021 at 10:02 AM
Cara melihat invois
Untuk sub modul ini, ia membolehkan anda melihat semua transaksi sejarah anda. Untuk melihat, ikuti langkah-langkah seperti berikut: - Pergi ke "Port...
Wed, 22 Sep, 2021 at 10:02 AM
Cara melihat resit
Untuk sub modul ini, ia membolehkan anda melihat semua transaksi sejarah anda. Untuk melihat, ikuti langkah-langkah seperti berikut: - Pergi ke "Port...
Wed, 22 Sep, 2021 at 10:02 AM
Lihat Permintaan Pengeluaran
Apabila anda memilih "Pampasan Rangkaian Saya ", anda akan melihat semua senarai pesanan yang anda buat seperti gambar berikut.   Penerangan:...
Wed, 22 Sep, 2021 at 10:06 AM
Lihat Semua Transaksi
Apabila anda memilih "Pampasan Rangkaian Saya ", anda akan melihat semua senarai pesanan yang anda buat seperti gambar berikut.   Penerangan:...
Wed, 22 Sep, 2021 at 10:06 AM
Lihat Ringkasan
Apabila anda memilih "Pampasan Rangkaian Saya ", anda akan melihat semua senarai pesanan yang anda buat seperti gambar berikut.   Penerangan:...
Wed, 22 Sep, 2021 at 10:06 AM